Đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu tiêm hết 32 triệu liều vaccine trong tháng 11

Vương Trần |

Hiện nay, chúng ta đã có hơn 120 triệu liều vaccine mà đến nay mới tiêm được 88 triệu liều, Thủ tướng yêu cầu phải phấn đấu tiêm hết số vaccine còn lại trong tháng 11 này.