Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi

Kiên Giang: Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ

Lục Tùng |

Tại Hội nghị Điển hình tiên tiến trong công nhân lao động tỉnh Kiên Giang, LĐLĐ Kiên Giang cho biết đã khen thưởng gần 9.000 tập thể, cá nhân vì thành tích hưởng ứng trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn phát động giai đoạn 2015- 2020. Qua đó đã làm lợi, tiết kiệm cho ngân sách hàng chục tỷ đồng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Lê Việt Thương   |

Ngày 9.7, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã họp lần thứ  IX, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.