Đấu xảo sắc đẹp

Cuộc thi Người đẹp Bạc Liêu 2019 muốn tái hiện cuộc “đấu xảo sắc đẹp”?

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chính thức khởi động cuộc thi Người đẹp Bạc Liêu 2019 với mục tiêu hoài niệm về cuộc “đấu xảo sắc đẹp” xưa của Công tử Bạc Liêu. Tuy nhiên, ý tưởng này đang bị phản đối.

Công tử Bạc Liêu và cuộc "đấu xảo sắc đẹp” nổi tiếng Nam kỳ

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu dự định tổ chức cuộc thi người đẹp nhân 100 năm ngôi nhà Công tử Bạc Liêu. Sự kiện này khiến nhiều người nhớ lại chuyện “đấu xảo sắc đẹp” của vị công tử nức tiếng ăn chơi một thời...