Đầu tư trực tiếp nước ngoài

FDI vẫn là yếu tố then chốt trong tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam

Khánh Minh |

Sự tăng trưởng ấn tượng đã giúp Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Đà Nẵng: Hơn 145 triệu USD nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tường Minh |

Từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thu hút hơn 145 triệu USD nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nâng tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng đạt 536,1 triệu USD

Trung Quốc thu hút FDI lớn nhất thế giới năm 2020

Khánh Minh |

Trung Quốc là nước nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới.