Dấu hiệu nhận biết virus Corona

Chưa có bằng chứng đeo khẩu trang y tế có thể bảo vệ người không bị bệnh

Đặng Chung - Thùy Linh |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, WHO có khuyên chính thức là "không cần đeo khẩu trang y tế vì chưa có bằng chứng khoa học cho thấy có lợi ích bảo vệ với người không bị bệnh".