Đấu giá số thuê

Giá khởi điểm đấu giá số thuê bao di động mặt đất được tính thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 24.8, tiếp tục phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.