Đầu bếp Công an nhân dân

24 đơn vị Công an tham gia hội thi “Đầu bếp Công an nhân dân giỏi”

LƯƠNG HẠNH |

HÀ NỘI - Sáng 8.12, Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân (CAND) khai mạc hội thi “Đầu bếp Công an nhân dân giỏi”.