Đất thừa kế

Quy định các trường hợp không được phép tách thửa đất mới nhất

Thạch Lam |

Tách thửa để phân chia đất thừa kế, tách thửa đất để làm sổ đỏ, để bán và nhiều mục đích khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp pháp luật quy định về việc hạn chế hoặc không được thực hiện hoạt động tách thửa đất.

Hướng dẫn chi tiết thủ tục làm sổ đỏ đất thừa kế năm 2024

Minh Huy (T/H) |

Để đảm bảo đầy đủ quyền, người sử dụng đất phải làm sổ đỏ cho đất thửa kế. Dưới đây là chi tiết thủ tục làm sổ đỏ đất thừa kế năm 2024, bạn đọc có thể tham khảo.

Được bố mẹ chia đất thừa kế: Hồ sơ, thủ tục xin cấp sổ đỏ ra sao?

Minh Huy (T/H) |

Cá nhân, hộ gia đình muốn xin cấp sổ đỏ cho đất thừa kế phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Chi tiết hồ sơ, thủ tục cấp sổ đỏ cho đất thừa kế

Trang Thiều (T/H) |

Để có đầy đủ quyền của người sử dụng đất thì phải làm sổ đỏ cho đất thừa kế. Dưới đây là thông tin chi tiết về hồ sơ, thủ tục cấp sổ đỏ cho đất thừa kế.