Đất thổ canh

Một số thông tin về đất thổ cư bạn nên biết

Phương Duy (T/H) |

Việc tìm hiểu khái niệm cũng như những đặc trưng liên quan về đất thổ cư sẽ giúp chủ đầu tư có thể sử dụng đúng và khai thác tối đa nguồn lợi từ loại hình bất động sản này.

Thủ tục chuyển đất thổ canh sang thổ cư năm 2021

Minh Huy (T/H) |

Đất thổ canh có thể hiểu là đất có mục đích để canh tác nông nghiệp. Nếu muốn chuyển đất thổ canh sang thổ cư, cá nhân, hộ gia đình cần chú ý một số điều sau.