Đất nền TP Bắc Ninh

“Lên đời” đô thị loại 1, đất nền TP Bắc Ninh có tăng giá?

T.CHÍ |

Sau 3 năm được công nhận là đô thị loại 2 (2014), với sự phát triển vượt bậc, nhanh chóng TP Bắc Ninh vừa chính thức được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định 2088/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.