Đất 50 năm

Đất 50 năm có được xây nhà hay cấp sổ đỏ?

Kim Nhung (T/H) |

Đất 50 năm thực chất là cách gọi phổ biến của người dân để chỉ các loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm. 

Đất công ích và những điều cần biết rõ

Trang Thiều (T/H) |

Đất công ích là gì? Đất công ích có được cấp sổ đỏ hay không? Đất công ích có được bồi thường về đất không? là những vấn đề vẫn được nhiều người quan tâm.

Cách tính chi phí chuyển đất 50 năm sang đất ở?

Minh Huy (T/H) |

Chi phí chuyển đất 50 năm sang đất ở được quy định rõ tại Điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Đất công ích có được cấp sổ đỏ hay không?

Kim Nhung (T/H) |

Đất công ích là gì? Cơ sở nào để xác định đất công ích? Đất công ích có được cấp sổ đỏ hay không là những vấn đề vẫn được nhiều người thắc mắc.

Có được xây nhà và cấp sổ đỏ trên đất 50 năm không?

Đức Mạnh |

Đất 50 năm là gì? Có được xây nhà và cấp sổ đỏ trên đất 50 năm không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để giải đáp thắc mắc trên.