Đáp án môn địa lý

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 319 và 320 thi THPT 2022

PV |

Đáp án đề thi môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 319 và 320 trên Báo Lao Động, mời quý phụ huynh, học sinh tham khảo.

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 316, 317, 318 thi THPT 2022

PV |

Đáp án đề thi môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 316, 317, 318 trên Báo Lao Động, mời quý phụ huynh, học sinh tham khảo.

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 313, 314, 315 thi THPT 2022 nhanh nhất

PV |

Đáp án đề thi môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 313, 314, 315 trên Báo Lao Động, mời quý phụ huynh, học sinh tham khảo.

Đáp án đề thi Địa lý mã đề 302 và 303 thi tốt nghiệp THPT 2022 đầy đủ nhất

PV |

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 302 và mã đề 303 thi tốt nghiệp THPT 2022 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên Báo Lao Động. Mời quý vị đón xem.

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 324 thi THPT 2022 chính xác nhất

Nhóm PV |

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 324 thi THPT 2022 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên báo Lao Động, mời quý phụ huynh và học sinh đón xem.

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 308 thi THPT 2022 đầy đủ nhất

Nhóm PV |

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 308 thi THPT 2022 cập nhật nhanh và chính xác trên báo điện tử Lao Động, mời quý phụ huynh và học sinh đón xem.

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 304 thi tốt nghiệp THPT 2022 đầy đủ nhất

PV |

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 304 thi tốt nghiệp THPT 2022 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên Báo Lao Động. Mời quý vị đón xem.

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 322 thi THPT 2022 chính xác nhất

NHóm PV |

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 322 thi THPT 2022 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên báo Lao Động, mời quý phụ huynh và học sinh đón xem.

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 323 thi THPT 2022 đầy đủ nhất

Nhóm PV |

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 323 thi THPT 2022 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên báo Lao Động, mời quý phụ huynh và học sinh đón xem.

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 321 thi THPT 2022 chính xác nhất

Nhóm PV |

Đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 321 thi THPT 2022 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên báo Lao Động, mời quý phụ huynh và học sinh đón xem.

Đáp án đầy đủ 24 mã đề thi môn Địa lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Nhóm PV |

Đáp án đầy đủ 24 mã đề thi môn Địa lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được cập nhật đầy đủ trên Báo Lao Động, mời thí sinh và quý phụ huynh tham khảo.

Bộ GDĐT công bố đáp án môn Địa lý, GDCD Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Nhóm PV |

Dưới đây là đáp án chính thức môn Địa lý và Giáo dục công dân, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề thi môn Địa lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 bám sát cấu trúc đề minh họa

Thiều Trang |

Nhận định đề thi môn Địa lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, thầy Vũ Hải Nam - giáo viên Trường THPT Chuyên KHXH&NV (Hà Nội) cho biết, đề thi chính thức bám sát ma trận của đề thi minh họa, nội dung nằm hoàn toàn trong chương trình Địa lý lớp 12, phù hợp với nội dung được điều chỉnh thực hiện trong năm học 2020 - 2021.

Đáp án đề thi môn Địa lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 302

Nhóm PV |

Đáp án đề thi môn Địa lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được cập nhật đầy đủ 24 mã đề trên báo Lao Động. Dưới đây là đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 302.

Đáp án đề thi môn Địa lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 305

Nhóm PV |

Đáp án đề thi môn Địa lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được cập nhật đầy đủ 24 mã đề trên báo Lao Động. Dưới đây là đáp án đề thi môn Địa lý mã đề 305.