đáp án đề thi THPT quốc gia 2020

Đáp án môn Lịch sử - đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2020

Đặng Chung |

Để giúp học sinh thuận lợi trong việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, chiều 7.5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ đề thi tham khảo của kỳ thi năm nay. 

Đáp án môn Hóa học - đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020

Bích Hà |

Ngày 3.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo các môn thi THPT quốc gia năm 2020. 

Đáp án môn Giáo dục công dân đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020

Bích Hà |

Tối 3.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ đề thi tham khảo Kỳ thi THPT quốc gia 2020.

Gợi ý đáp án môn Ngữ văn- đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020

Bích Hà |

Báo Lao Động đăng tải đề thi và gợi ý đáp án môn Ngữ văn trong bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Đáp án môn Lịch sử đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020

Bích Hà |

Để giúp học sinh thuận lợi trong việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2020, tối 3.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ đề thi tham khảo của kỳ thi năm nay.

Đáp án môn tiếng Anh đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020

Bích Hà |

Báo Lao Động đăng tải đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh trong bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020.

Đáp án môn địa Lý đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2020

Bích Hà |

Tối 3.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2020 để giáo viên, học sinh chủ động trong việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi.