Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án 24 mã đề môn Vật lý của Bộ GDĐT kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Nguyễn Hà |

Ngày 1.7, Bộ GDĐT công bố đáp án các môn trắc nghiệm THPT quốc gia 2019. Dưới đây là đáp án chính thức môn Vật lý.

Đáp án 24 mã đề môn Hóa học của bộ GDĐT kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Nguyễn Hà |

Ngày 1.7, Bộ GDĐT công bố đáp án các môn trắc nghiệm THPT quốc gia 2019. 

Đáp án 24 mã đề môn Lịch sử của Bộ GDĐT kỳ thi THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Dự kiến hôm nay - ngày 1.7, Bộ GDĐT sẽ công bố đáp án tất cả các môn trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. 

Đáp án môn Lịch sử mã đề 302, 303, 304 thi THPT Quốc gia 2019

P. V |

Báo Lao Động xin gửi tới gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề  302, 303, 304 trong tổ hợp môn Khoa học xã hội - kỳ thi THPT Quốc gia 2019 để thí sinh, phụ huynh tham khảo.

Đáp án môn Lịch sử mã đề 312, 313, 314 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

B.H |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án Lịch sử thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 312, 313, 314.

Đáp án môn Lịch sử mã đề 320, 321, 322, 323 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

B. H |

Báo Lao Động xin gửi tới gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề   320, 321, 322, 323 trong tổ hợp môn Khoa học xã hội - kỳ thi THPT Quốc gia 2019 để thí sinh, phụ huynh tham khảo.

Đáp án môn Lịch sử mã đề 307, 309, 311 thi THPT Quốc gia 2019

B.H |

Báo Lao Động xin gửi tới gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 307, 309, 311 trong tổ hợp môn Khoa học xã hội - kỳ thi THPT Quốc gia 2019 để thí sinh, phụ huynh tham khảo.

Đáp án môn Lịch sử mã đề 319 thi THPT Quốc gia 2019

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin gửi tới gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 319 trong tổ hợp môn Khoa học xã hội - kỳ thi THPT Quốc gia 2019 để thí sinh, phụ huynh tham khảo.

Nhà không có xe máy, mẹ ung thư khao khát đưa con đi thi THPT Quốc gia

Ngọc Mai |

Nhà xa điểm thi, lại không có xe máy, nữ sinh Phạm Thị Thu Hồng (THPT Mỹ Đức C) được chú chở đến điểm thi. Gia cảnh khó khăn không đánh gục được ước mơ trở thành nữ luật sư, Hồng đang nỗ lực hết mình để đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn.

Đáp án môn Lịch sử mã đề 315 thi THPT Quốc gia

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin gửi tới gợi ý đáp án môn Lịch sử mã đề 315 trong tổ hợp môn Khoa học xã hội - kỳ thi THPT Quốc gia 2019 để thí sinh, phụ huynh tham khảo.

Cập nhật: Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Nhóm PV |

Báo Lao Động sẽ cập nhật đề thi và gợi ý đáp án 24 mã đề thi Lịch sử trong tổ hợp môn Khoa học xã hội - kỳ thi THPT Quốc gia 2019 để thí sinh, phụ huynh tham khảo.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 423 thi THPT quốc gia 2019

T.A |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 423.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 423 thi THPT quốc gia 2019

Nhóm Pv |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án đề Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 423.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 424 thi THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án đề Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 424.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 417 thi THPT quốc gia 2019

T.A |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 417.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 418 thi THPT quốc gia 2019

T. A |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 418.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 406 thi THPT quốc gia 2019

T.A |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 406.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 404 thi THPT quốc gia 2019

T.A |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 404.

Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 420 thi THPT quốc gia 2019

Nhóm PV |

Báo Lao Động xin gửi tới thí sinh, phụ huynh gợi ý đáp án đề Tiếng Anh thi THPT Quốc gia 2019 - mã đề 420.

Đề Vật Lý THPT Quốc gia 2019: Không có câu hỏi tính toán, biến đổi phức tạp

Nhóm PV |

TS Nguyễn Thành Nam - giáo viên Vật lý tại Hệ thống Giáo dục Học mãi nhận định, đề thi Vật lý THPT Quốc gia 2019 không có câu hỏi tính toán, biến đổi phức tạp.