đào tạo chất lượng cao

Trường Đại học Kinh tế TPHCM chuyển thành Đại học Kinh tế TPHCM

Thanh Chân |

Ngày 18.11, Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển từ Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế TPHCM (UEH). Quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ kí ngày 4.10.

Các trường đại học có tiếp tục đào tạo chương trình chất lượng cao?

Vân Trang |

Từ tháng 12.2023, thông tư quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học sẽ được bãi bỏ. Vậy, các trường đại học có tiếp tục đào tạo chương trình chất lượng cao hay không?

Mở rộng các trường học chất lượng cao chỉ riêng Hà Nội mới có

H.Giang |

Hiện nay, Hà Nội có khoảng 2 triệu học sinh và 3.000 trường học, nhưng mới chỉ có gần 20 trường học chất lượng cao. Vấn đề trường học kỹ thuật số, giáo dục chất lượng cao, xu hướng kinh tế thế giới, xu hướng việc làm và giảng dạy công nghệ số… cần được quan tâm hơn.