Đánh tráo khái niệm

Người dân bức xúc vì đơn tố cáo bị "trên đẩy xuống, dưới đẩy lên"

QUANG ĐẠI |

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao chuyển đơn người dân đến Viện KSND tỉnh Nghệ An để giải quyết, nhưng khi dân có đơn đề nghị thông báo kết quả thì cơ quan này lại hướng dẫn gửi đơn lên TAND cấp cao tại Hà Nội.