Đánh bắt tận diệt

Vẫn đánh bắt tận diệt trên vịnh Hạ Long bất chấp lệnh cấm

Nguyễn Hùng |

Rất nhiều chủ tàu, thuyền đã bị xử lý nặng do đánh bắt thủy hải sản theo kiểu tận diệt trên vùng biển Quảng Ninh, đặc biệt là trên vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp dù từ tháng 10.2018, Quảng Ninh cấm mọi hình thức đánh bắt thủy hải sản trong vùng lõi vịnh Hạ Long

Thả 2.400 con cá giống, hải sâm tái tạo nguồn lợi thủy sản vịnh Nha Trang

Châu Tường |

2.400 con cá giống, hải sâm đã được thả xuống vịnh Nha Trang để tái tạo nguồn lợi thủy sản giúp các loài sinh vật biển phát triển bền vững, ổn định trong khu vực.