Đăng ký thế chấp

Nguyên tắc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Kim Nhung (T/H) |

Khi cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì phải đăng ký với văn phòng đất đai nơi có đất.

Khi nào được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất?

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là 9 trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Thông tư 07/2019/TT- BTP. 

Thế chấp sổ đỏ và những điều cần biết rõ

Trang Thiều (T/H) |

Thế chấp sổ đỏ là cách gọi phổ biến của người dân dùng để chỉ việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Chi tiết thủ tục đăng ký thế chấp sổ đỏ vay vốn ngân hàng

Khương Duy |

Dưới đây là chi tiết thủ tục đăng ký thế chấp sổ đỏ vay vốn ngân hàng, áp dụng khi đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Chi tiết hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ năm 2021

Khuơng Duy (T/H) |

Xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ là một thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan quản lý nhà nước về đất đai.