Đảng đoàn Quốc hội

Rà soát, hoàn thiện các nội dung trình Quốc hội bảo đảm chất lượng cao nhất

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 14.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Ban Công tác đại biểu có chức năng dự kiến, phân bổ số lượng ĐBQH được bầu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

Sửa đổi Luật Thủ đô để tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 832-KH/ĐĐQH15 về "Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Văn phòng Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 23.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Văn phòng Quốc hội để nghe báo cáo một số nội dung, đề án thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hoàn thành quy hoạch ĐBQH chuyên trách từ nguồn tại chỗ trong quý IV/2022

Phạm Đông |

Trong năm 2022, Đảng đoàn Quốc hội sẽ chỉ tập trung rà soát, hoàn thành quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sẽ mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân

Phạm Đông |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết, cơ quan soạn thảo đã xin ý kiến cơ quan thẩm quyền nhằm mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân theo hướng mở rộng các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Phạm Đông |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký, ban ban hành kế hoạch số 555-KH/ĐĐQH15 triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao cho Đảng đoàn Quốc hội trong năm 2022.

Lập ban soạn thảo dự thảo quy định kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật

Phạm Đông |

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành quyết định số 556-QĐ/ĐĐQH15 về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”.

Chính phủ chuẩn bị 54 báo cáo, tờ trình trình Quốc hội tại kỳ họp 2

Phạm Đông |

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Chính phủ chuẩn bị 54 báo cáo, tờ trình, đề án, dự án trình Quốc hội gồm: 6 dự án luật, 16 tờ trình, báo cáo trình bày tại hội trường và 32 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu.

Trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Hải Hoàng |

Chiều 19.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và bàn giao công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu 86 người ứng cử ĐBQH chuyên trách ở T.Ư

THEO TTXVN |

Ngày 11.3, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV ở Trung ương.

Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội họp chuẩn bị Kỳ họp 10

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đã cùng chủ trì Hội nghị về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.