đàn ông ích kỷ

Hãy khéo léo từ chối những lời đề nghị vô lý từ chồng

Lê Hương |

Dù có là người phụ nữ yêu thương chồng đến mấy, nhưng khi chồng đưa ra những lời đề nghị này thì hãy nên khéo léo từ chối.