đàm phán vịnh Bắc Bộ

Việt - Trung nỗ lực đạt tiến triển về hợp tác cùng phát triển ở Biển Đông

Thanh Hà |

Việt Nam và Trung Quốc nhất trí nỗ lực thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và hợp tác cùng phát triển tại Biển Đông đạt tiến triển.