Đại hội X công đoàn huyện Mai Sơn

Đại hội X Công đoàn huyện Mai Sơn: Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm

Minh Tâm - Minh Hải |

LĐLĐ huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) đã tổ chức Đại hội CĐ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.