Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông Eximbank lại ngóng đại hội cổ đông

Gia Miêu |

Kỳ vọng các nhóm cổ đông lớn của Eximbank sẽ tìm được tiếng nói chung tại kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 2 là điều các cổ đông ngân hàng này đang mong đợi.

Năm 2020, doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines đạt 42.523 tỉ đồng

Minh Hạnh |

Ngày 29.12.2020, Vietnam Airlines đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Đại hội đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời thông qua phương án kiện toàn Hội đồng quản trị theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

SCB tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường 2020

Trần Phương |

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

LienVietPostBank đã sẵn sàng lên HoSE và tăng vốn điều lệ 10.746 tỉ đồng

Trà My |

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 với nhiều nội dung quan trọng về định hướng hoạt động của Ngân hàng trong năm 2020 như chuyển sàn giao dịch cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

Có thể cử 2 người làm thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được không?

đặng nụ |

Bạn đọc có email tranhungx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi mới thành lập nên chưa tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần nào. Sắp đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng công ty tôi chưa rõ về thể thức bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu khi tiến hành họp. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu khi họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như thế nào và có thể cử 2 người làm thư ký cuộc họp được không?