Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái

Đưa chỉ số hạnh phúc vào báo cáo Đại hội Đảng

Lê Thanh Phong |

“Chúng tôi có theo dõi và thấy rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc của nhân dân vào trong báo cáo. Đây là điều đặc sắc của Yên Bái” - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh trong phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX ngày 23.9.

Chân dung tân Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Đỗ Đức Duy

Vương Trần |

Ông Đỗ Đức Duy đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Nữ đại biểu trẻ tuổi nhất dự Đại hội tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Vương Trần |

Nữ đại biểu trẻ tuổi nhất được tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX là người đồng bào dân tộc Dao.

Bộ Chính trị thông qua phương án nhân sự Đại hội tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ mới

Vương Trần |

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX sẽ bầu 48 Uỷ viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Yên Bái đưa tiêu chí hạnh phúc vào chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá mới

Vương Trần |

Phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX là “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.