Đại đức Thích Bản Phúc

Thượng toạ Thích Nguyên Bình về trụ trì quản lý chùa Trung Hành từ 20.3

Mai Dung |

Từ 20.3, Thượng toạ Thích Nguyên Bình - Trụ trì chùa Đồng Giới sẽ về trụ trì cai quản chùa Trung Hành (Hải An, Hải Phòng) sau sự việc sư thầy chùa này xua đuổi, vẩy hương vào người phật tử.

Hải Phòng: Làm rõ việc trụ trì chùa Trung Hành vẩy hương vào người phật tử

Đặng Luân |

UBND phường Đằng Lâm (Hải An, Hải Phòng) có cuộc làm việc với trụ trì chùa Hưng Khánh (hay còn gọi là chùa Trung Hành) liên quan đến vụ việc một phật tử phản ánh việc bị trụ trì đuổi, dập bó hương vào người.