Đá trắng

Để “đá tặc” hoành hành, chủ tịch xã phủ nhận bảo kê

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Vụ khai thác khoáng sản trái phép với quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài nhưng một số cán bộ địa phương chịu trách nhiệm quản lý trên địa bàn chỉ bị kỉ luật cao nhất là cảnh cáo.