Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Đà Nẵng, Quảng Ngãi công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020

Thảo Trang |

Ngày 4.8, TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020-2021 tới thí sinh.