Cướp mâm cúng cô hồn

Không có cái gọi là “tháng cô hồn” trong Phật giáo

Thành Trung |

Theo hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kinh điển của Phật giáo không có cái gọi là “tháng cô hồn”.