Cuốn sổ trực

Ông bảo vệ già

LÊ TUYẾT |

Tiếp tôi ở cổng công ty là ông bảo vệ đã có tuổi. Ông ta kéo cái kính lão trễ xuống mũi, đọc thông tin trên tấm thẻ nhà báo, ra điều suy nghĩ rồi cẩn thận viết tên tôi vào cuốn sổ trực. Những chữ cái đầu được ông viết hoa một cách mềm mại và có phần kiểu cách.