Cuộc thi viết về đề tài công nhân

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

Nhóm Pv |

Nhằm góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm đời sống văn học nói chung và văn học về đề tài người lao động nói riêng, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam đã phối hợp với Báo Lao Động và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi viết về đề tài công nhân, công đoàn.