Cuộc thi viết thư quốc tế

Học sinh Đà Nẵng đạt giải cao trong cuộc thi Viết thư quốc tế UPU

Nguyễn Linh |

Ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 vừa công bố kết quả cuộc thi năm 2022 với 3 giải cao thuộc về học sinh các trường trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Học sinh Đà Nẵng đạt giải cao trong cuộc thi Viết thư quốc tế UPU

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng- Ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 vừa công bố kết quả cuộc thi năm 2022 với 3 giải cao thuộc về học sinh các trường trên địa bàn.

Hà Nội tổ chức cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021

Phạm Đông |

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có thông tin về kế hoạch triển khai tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) trên địa bàn thành phố.