Cuộc gặp cấp cao trực tuyến

Sự kiện lớn không thành công

Ngạc Ngư |

Cuộc gặp cấp cao trực tuyến vừa rồi giữa EU và Trung Quốc được phía EU kỳ vọng nhiều nhưng rồi kết cục lại không được như EU mong muốn.