Cúng giải hạn

Thả vật phóng sinh: Ngang nhiên trục lợi nơi cửa Phật

cường ngô |

Lợi dụng tâm lý đầu năm thả vật phóng sinh cầu may của người dân, các tiểu thương thừa cơ tăng giá. Từ 10.000 đồng/kg, giá ốc đội lên 80.000 đồng/kg, rùa tai đỏ 100.000 đồng/con. Bên cạnh đó, một số người còn ngang nhiên dùng vợt bắt cá phóng sinh ngay trước mắt người thả...