Cục trưởng Cục Thanh tra

Phải thu hồi hết tài sản của Trương Mỹ Lan và đồng phạm để giảm thiệt hại

Lê Thanh Phong |

Bị cáo Trương Mỹ Lan có nguyện vọng chuyển 1.000 tỉ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho mình (số tiền được xác định do bị cáo Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt của bị cáo Lan) để đưa vào Ngân hàng SCB nhằm khắc phục thiệt hại.