Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Tiền nguội

ANH ĐÀO |

Việc “tuýt còi” đăng kiểm do từ chối vi phạm đăng kiểm với phương tiện chưa nộp “phạt nguội” phải chăng là đang vô hiệu hóa một trong những quy định được cho là văn minh, chống tiêu cực nhũng nhiễu trong công tác xử lý vi phạm giao thông?