Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Đề xuất xã hội hoá đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa phát triển du lịch

Minh Hạnh |

Tại dự thảo Đề án phát triển cảng thuỷ nội địa thu hút tiềm năng du lịch, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất thu hút vốn xã hội hoá phát triển  đầu tư nâng cấp cảng thủy 88 cảng thuỷ nội địa với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng.