Công việc nặng nhọc độc hại

Lao động nữ 55 tuổi 4 tháng có đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2022?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Thị Hải: Tôi là kế toán lâu năm tại một công ty, năm nay đã 55 tuổi 4 tháng. Vậy tôi đã đủ tuổi nghỉ hưu của nữ chưa? Ngoài ra khi đến tuổi nghỉ hưu của nữ tôi cần đáp ứng điều kiện nào để được hưởng lương hưu? 

Làm việc nặng nhọc, độc hại có bắt buộc phải nghỉ hưu sớm hay không?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Huyền (Hà Nam) hỏi: Tôi làm công việc thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Vậy tôi có bắt buộc phải nghỉ hưu sớm hay không? 

Điều kiện sử dụng lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại

Bảo Hân (T/H) |

Điều 64 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định điều kiện sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

Những trường hợp được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần để hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về những trường hợp người lao động có thể được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật.

Người lao động có thể đóng Bảo hiểm xã hội một lần để hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Công ty luật thông tin về trường hợp bạn đọc đã tham gia bảo hiểm xã hội, suy giảm khả năng lao động làm sao để hưởng lương hưu.

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động với nam giới

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với lao động nam khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên.