Công ty Xi măng Hoàng Thạch

Trao quà tới người lao động bị cách ly do COVID-19

CĐXDVN |

Để chia sẻ, động viên người lao động của đơn vị bị phong tỏa, cách ly, ngày 22.2, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã trích từ nguồn tài chính công đoàn để mua 20.000 hộp sữa tươi và trao tới người lao động Công ty Ximăng Vicem Hoàng Thạch (Hải Dương).