Công ty TNHH Great Kingdom

Thưởng Tết ít hơn năm ngoái, khoảng 1.000 công nhân ngừng việc tập thể

MINH CHÂU |

Khoảng 1.000 công nhân ngừng việc tập thể ngày 20.1 do công ty chỉ thưởng Tết 1 tháng lương.