Công ty TNHH Giày da Huê Phong

Không nên, không đáng và không thuận tình!

Đào Tuấn |

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vẫn thu không thiếu xu nào, kể cả đối với khoản hỗ trợ mất việc. Nguồn thu thuế TNCN vẫn tăng cao, hơn 3.900 tỉ đồng so với năm ngoái, trong hoàn cảnh dịch bệnh tác động đến đời sống thu nhập của đại bộ phận dân cư.