Công ty TNHH Đức An Nha Trang

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại phòng khám đa khoa tự phong

Phương Linh |

Tự quảng cáo là “phòng khám đa khoa tốt nhất tại Nha Trang, an toàn - uy tín - bảo mật”, tuy nhiên sau khi cơ quan chức năng vào cuộc thì phát hiện hàng loạt sai phạm ở Phòng khám Đa khoa (PKĐK) Đức An.