Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng

Foster Đà Nẵng - doanh nghiệp "3 tại chỗ" tiêu biểu

Tường Minh |

Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng được Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đánh giá là doanh nghiệp tiêu biểu về chăm lo người lao động khi sản xuất "3 tại chỗ".

LĐLĐ Đà Nẵng: Gần 300 công nhân lao động được tuyên truyền pháp luật

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho gần 300 công nhân lao động của Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng, thuộc Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng.