Công ty thuỷ điện tuyên quang

Dấu hiệu vi phạm luật trong việc mời thầu tại Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang

Phong Quang |

Tuyên Quang - Theo một số luật sư, Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang đang có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng khi đã đưa điều kiện gây khó cho các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu (HSMT), gây sự cạnh tranh không lành mạnh. 

Bất thường việc mời thầu tại Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang

Phong Quang |

Tuyên Quang - Gói thầu Thuê dịch vụ bảo vệ 2022 do Công ty Thủy điện Tuyên Quang làm chủ đầu tư được cho là "bất thường" khi đưa ra tiêu chí hạn chế cạnh tranh, có dấu hiệu trái với các quy định của pháp luật. Một số nhà thầu đã có văn bản đề nghị làm rõ vấn đề này.