Công ty Tài Nguyên Xanh

Cục THADS Lào Cai khẳng định "đủ căn cứ pháp lý" vụ cưỡng chế 460 triệu đồng

Long Nguyễn |

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lào Cai đã có những phản hồi chính thức về nội dung các bài báo mà Báo Lao Động đăng tải.