Công ty Seethings

Hải Phòng: Doanh nghiệp nợ BHXH, gần 1.000 công nhân ngừng việc

Đặng Luân |

Bức xúc vì doanh nghiệp “bùng” khoản thưởng Tết đã nợ từ lâu; nợ BHXH ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, từ ngày 22.5, gần 1.000 công nhân Công ty TNHH Seethings (KCN Đồ Sơn – Hải Phòng) ngừng việc tập thể…