Công ty mai táng Hoàng Long

Nam Định: Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty tang lễ Hoàng Long

TRUNG DU |

Ông Trần Đình Giao bị Công an tỉnh Nam Định bắt giam khi thời hiệu áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân ông này sắp hết.