Công ty Cổ phần TRAENCO Quốc tế

Xử phạt hàng trăm triệu đồng một công ty về lĩnh vực xuất khẩu lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần TRAENCO Quốc tế và Công ty Cổ phần thương mại Phúc Chiến Thắng.