Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ PanPan

Nhượng quyền PANPAN thành công chỉ từ 55 triệu đồng

Hiền Ngân |

Với mục tiêu “phủ hồng” thương hiệu cả nước trong năm 2022, tạo cơ hội kinh doanh cho các nhà đầu tư mới, hệ thống nhượng quyền cửa hàng Nhật Bản PANPAN điều chỉnh vốn nhượng quyền xuống, chỉ từ 55 triệu đồng đã sở hữu thành công thương hiệu.