Công ty Cổ phần Prime Group

Vĩnh Phúc: Thêm thoả thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Nguyễn Lan |

Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký thoả thuận hợp tác phúc lợi với Công ty Cổ phần Prime Group cho đoàn viên và người lao động.