Công ty Cao su Công nghiệp

Quỹ đất khủng Công ty Cao su liên quan ông Nguyễn Cao Trí, bà Trương Mỹ Lan

Thanh Giang |

Ông Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan thông qua 3 dự án đầu tư, mua bán cổ phần. Trong đó, có nội dung liên quan đến chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cao su Công nghiệp.